CATALUNYA_CIUTAT · regenerating from neighborhood to region · HOY EN LA UIC Aa partir de las 17.30

*
Interesante muy interesante*
Hoy, en la UIC.

Si la esculturilla para EME3 que estamos preparando nos deja, allí estaremos.
Que será que si. Aunque sea con escultura a cuestas...


PROGRAMA
I ‐ Presentació Regenerating CATALUNYA CIUTAT / Taula oberta


17:30 a 17:45h Benvinguda Pere Alavedra, rector UIC i Vicenç Sarrablo, director ESARQ‐UIC

17:45 a 18:00h Pere Vall + Carmen Mendoza, Co‐directors del Màster Oficial Regenerating Intermediate Landscapes

18:00 a 18:15h Lluís Recoder, Conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya

18:15 a 18:30‐45h Café

II ‐ Taula oberta Regenerating CATALUNYA CIUTAT

18:30‐45h Inici

Moderador : Francesc Muñoz, Director de l’Observatori de la Urbanització

Ponents

Ramon Folch, director d’ERF, Gestió i Comunicació Ambiental.

Willy Muller, director General de Barcelona Regional

Joan Nogué, catedràtic de Geografia Humana de la Universitat de Girona Director de l’Observatori del Paisatge de Catalunya

Rosa Serra, coordinadora de l'Àrea de Coneixement i Noves Tecnologies de la Diputació de Barcelona

FILA 0

Bet Alabern , Marta Benages, Romina Canna, Carles Llop, David Martínez, Daniel Mòdol

20:00 ‐ 20:30h Copa de Cava i lliurament del llibre LAU2 Regenerating Intermediate Landscapes

Cuentan....

"La taula CATALUNYA‐CIUTAT pretén esdevenir un canal de reflexió obert per a abordar, des de
visions diverses, els principals reptes de la Catalunya‐ciutat contemporània.
El territori català necessita ser reinterpretat a partir de dues demandes aparentment
contradictòries. Per una part, cal repensar les nostres ciutats des d’enfocaments regionals. El
desenvolupament eficient de les xarxes de mobilitat, energia i informació requereix canviar
d’escala i assumir obertament el projecte de la ciutat‐regió. Per altra part, cal preservar els
valors locals i la identitat pròpia. La singularitat és un atribut preuat, i és àmpliament acceptat
que el desenvolupament sostenible només és factible amb el recolzament de les comunitats
locals."

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.